Waarom Stichting Tryfon

De Stichting Tryfon is een ouderinitiatief waarbij ouders een omgeving hebben gecreëerd waar hun ernstig meervoudig gehandicapte kinderen kunnen verblijven. 

Voor de zorg die deze kinderen nodig hebben, is er een PGB-budget; extra faciliteiten die nodig zijn om voor deze kinderen het leven aangenamer te maken, kunnen en mogen niet uit dit budget betaald worden. Daartoe is de Stichting Tryfon in het leven geroepen.

De Stichting Tryfon wil deze kinderen die extra faciliteiten aanbieden. 

Kosten die de stichting voor haar rekening neemt zijn: huisvesting, nutsvoorzieningen, vervoer, benodigde verzekeringen, onderhoud en reparaties van speeltoestellen, voorzieningen in de tuin (speeltoestel), jacuzzi en zwembad.
Daarnaast worden er met enige regelmaat uitjes georganiseerd, zoals bezoek aan een dierentuin.

Het wensenlijstje van de Stichting Tryfon (lees: extra faciliteiten die we willen realiseren uit inkomsten via donateurs e.d.) omvat:

- het vernieuwen van de snoezelruimte

- een grotere vogelnestschommel 

- rolstoel fiets/ onderhoud hiervan.

 

 

Het organiseren van een huiskamer concerten behoort tot de mogelijkheden, waarbij de muziek naar de kinderen toekomt.

Zo ook in de December maand het samen vieren van Sinterklaas en Kerst viering.

 

Donateurs

U kunt donateur worden van de Stichting Tryfon door een eenmalige donatie of het afgeven van een machtiging.

Alle bedragen zijn welkom!


U kunt een mail sturen aan: fin@tryfon.nl of voor nadere informatie bellen naar de voorzitter van de stichting Tryfon:
Wietse Stuurman: 06 44197179

Stichting Tryfon is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkende stichting, waardoor het mogelijk is uw gift volledig op de belastingaangifte in mindering te brengen. 

fiscaal nummer: 8549.80.738

Het IBAN nummer van Stichting Tryfon is NL55TRIO 0391107607

U kunt met het onderstaande formulier een eenmalige donatie via iDeal uitvoeren.

 

Zie voor meer informatie onder de pagina: Informatie voor donateurs.

Het rekeningnummer van De Stichting Tryfon is:
TRIODOS Bank NL55 TRIO 0391107607

 

De Stichting Tryfon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62844350.

De Stichting Tryfon is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beoogde instelling  (ANBI).