Het bestuur van de Stichting Tryfon bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter:                   Wietse Stuurman

Secretaris:                   Pieter Dijkstra

Penningmeester:        Arien Smits

Notulist:                      wisselend 

 

Contact svp via:           info@tryfon.nl

 

Binnen stichting Tryfon bestaat GEEN beloningsbeleid.

De bestuursleden worden niet beloond.

 

Activiteiten van het bestuur

 

Het bestuur komt minimaal 1x per jaar samen voor een bestuursvergadering.   

Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activitieiten:

1) Het opzetten en begeleiden van projecten

2) Het selecteren van bestemmingsdoel en haalbaarheid.

 

Financiën:

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1) Jaarlijks begroting opstellen

2) jaarlijks jaarrekening vaststellen en goed keuren

3) beheren van de gelden

4) besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Nogmaals de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden