Stichting Tryfon valt in de prijzen

 

In november konden lokale stichtingen zich aanmelden voor de campagne ‘Help Nederland vooruit’ van het ING Nederland fonds. Uit alle aanmeldingen zijn 260 stichtingen gekozen om door te mogen naar de stemronde. Tijdens de stemronde hebben de stichtingen enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk stemmen verzamelen. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van de donatie die ze krijgen. De donatiebedragen variëren van € 1.000 (minste aantal stemmen) tot € 5.000 (meeste aantal stemmen).

Via facebook werd er veel gestemd op onze stichting. In totaal 142x. Helaas was dit niet genoeg voor de eerste plaats, maar toch een mooie donatie van € 1000,-.

Wij willen dan ook iedereen bedanken die op ons gestemd heeft. ING bedankt voor het fantastische initiatief!

Over het ING Nederland fonds

Nederland telt tal van actieve verenigingen en stichtingen. Met waardevolle initiatieven zetten zij zich lokaal in voor mensen en de maatschappij. Wij zijn blij met alle activiteiten waar onze samenleving van profiteert en daar hebben wij graag wat voor over. Met de campagne 'Help Nederland vooruit' van het ING Nederland fonds geven we deze initiatieven een steuntje in de rug.