Staat van baten en lasten Stichting Tryfon over het jaar 2020:

 

 

Baten                                                                 60.000

 

 

Personeelsbeloningen                       5.100

Overige bedrijfskosten                    60.544                                                                                                                                                           

 

Bedrijfsresultaat                                           65.644                                                                                                                                                                 

                                                                           5.644-