De Stichting Tryfon is een ouderinitiatief, waarbij ouders een omgeving hebben gecreeerd waar hun ernstig meervoudig gehandicapte kinderen kunnen verblijven.

Doelstelling van de stichting: deze clientjes onderbrengen in een rustige woonomgeving.

Belangrijkste punten van beleid: rust, reinheid, regelmaat. Daarnaast: de kinderen vandaag aanbieden wat wellicht morgen niet meer mogelijk is.

Voor de zorg die deze kinderen nodig hebben is er een PGB-budget.

Extra faciliteiten die nodig zijn om voor deze kinderen het leven aangenamer te maken, kunnen en mogen niet uit dit budget betaald worden. De Stichting Tryfon wil deze kinderen wel die extra faciliteiten bieden.

 

Kosten die de stichting voor haar rekening neemt zijn:
- huur verblijfruimte
- nutsvoorzieningen; vervoer
- benodigde verzekeringen
- onderhoud en reparaties van speeltoestellen
- voorzieningen in de tuin, jacuzzi en zwembad.

 

Faciliteiten die we graag willen realiseren uit giften via donateurs zijn:

 

-  het vernieuwen van de snoezelruimte

-  een grotere vogelnestschommel

-  rolstoelfiets /onderhoud hiervan

 

 

 

 

 

De Stichting Tryfon is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 62844350.

De belastingdienst heeft aan de Stichting Tryfon een ANBI status toegewezen.

 

X
X
X
X
X
X